Jai Ambe Gauri-जय अम्बे गौरी-No.1 Maa Durga arati

जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी।
तुमको निशिदिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी-ॐ जय अम्बे गौरी॥